Actueel eigen weerstation
Bijgewerkt: 17:15 on 19 september 2017
Temperatuur
De temperatuur wordt bij Meteo Hoek van Holland gemeten op 10 meter hoogte. Dit is de zgn. 'luchttemperatuur' waarbij de temperatuursensor d.m.v. een 'schotelhut' uit het directe zonlicht wordt gehouden. Door deze schotels kan de lucht goed doorstromen. Omdat de lucht binnen de schotels op warme dagen met weinig of geen wind alsnog zou kunnen opwarmen, wordt gebruik gemaakt van een automatische ventilator op zonne-energie die de stilstaande lucht weer in beweging zet.Luchtvochtigheid
De RV waarde, ofwel de relatieve luchtvochtigheid, wordt bij Meteo Hoek van Holland gemeten op 10 meter hoogte. De RV wordt uitgedrukt in een percentage. Deze geeft aan hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp.
Windsnelheid
De windsnelheid wordt bij Meteo Hoek van Holland gemeten op 10 meter hoogte. De windsnelheid wordt gemeten met een anemo-meter, een molentje met halve bollen die bij wind maar een kant op kan bewegen. De tijd die het molentje nodig heeft om een heel rondje te maken wordt vertaald naar de windsnelheid. De windmeter komt ongeveer 2 meter boven de nok van het dak uit zodat de wind vrij spel heeft.
Windrichting
De windrichting wordt bij Meteo Hoek van Holland gemeten op 10 meter hoogte. De richting wordt gemeten met een windvaan. Een windvaan heeft aan de ene zijde een groot oppervlak zoals een staart van een vliegtuig. De andere zijde, de wijzer, is spits. De wind voert de meeste druk op het grote oppervlak uit zodat dit deel naar achter draait en de wijzer aan de andere kant precies naar de wind wijst. Via eletronica wordt de richting op een digitaal kompas weergegeven.Luchtdruk
De luchtdruk is de kracht die de lucht op het aardoppervlak uitoefent. De luchtdruk wordt bij Meteo Hoek van Holland gemeten op 0.5 meter hoogte en wordt uitgedrukt in HectoPascal wat gelijk staat aan het aantal millibar.Neerslag
De neerslag wordt bij Meteo Hoek van Holland gemeten op 10 meter hoogte. De regen (of andere vorm van neerslag) wordt opgevangen in een trechter en komt terecht op een soort wip / kantelbakje. Bij een bepaalde hoeveelheid neerslag (0,2 mm) kantelt het bakje en wordt een signaal gegeven naar het weerstation. Het weerstation meet op deze wijze hoeveel neerslag is gevallen en tevens de neerslagintensiteit. Bij sneeuw wordt, na het te verwarmen, naar de hoeveelheid smeltwater gekeken. 1 mm smeltwater staat dan voor 1 cm sneeuw. Meteo Hoek van Holland heeft (nog) geen verwarming in de regenmeter.


Contact opnemen

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.